Jézus képviselte önmagát

Jézus élete a tanítása. Minden, amit a hegyi beszédben elmondott, az benne van az összes döntésében s az összes mondatában is

Az életünkben rengeteg olyan helyzet van, amikor igen is ki kell állnunk az értékeinkért és igényeinkért. Jézus sem tett mást. Járta Palesztinát, a zsidók által lakott Római provinciát, s hirdette mindazt, amit ő gondolt a világról. Nem foglalkozott avval, annak milyen következményei lehetnek.

“Jézus képviselte önmagát” bővebben

Jézus és az önismeret

Az önismeret egy belső munka, ami vagy alapos vagy értelmetlen. Aki csak mutatja, hogy dolgozik önmagán, rengeteg olyan tapasztalattal lesz gazdagabb, mely a valódi változástól eltávolítja

Az önismeret egy munka, mindenkinek ugyan olyan belső, rejtett dolga, mint az ima. Ahhoz senkinek semmi köze, nem vásári mulatság, hanem őszinte és folyamatos tevékenység.

Az önismereti munka viszont nem mindig örömteli időtöltés. Időnként nagyon nehéz szembenézni azzal a ténnyel, hogy amit korábban gondoltunk magunkról, az egyszerűen nem igaz. Az ilyen helyzeteket érdemes méltósággal elviselni.

“Jézus és az önismeret” bővebben

Jézus az emberi kapcsolatokról

Amit teszünk, az határozza meg az életünk. a cselekvés az, mely az álmainkat eredményekké formálják, s a cselekedeteink minősége nagyban meghatározza az eredményeket is.

Gondolkodásunk, beszédünk és cselekedeteink alapvetően meghatározzák azt, akik vagyunk. S ezt pontosan tudta Jézus is, ezért külön részt szentelt a hegyi beszédben a boldog élet alapjainak bemutatása során a jellemünkkel kapcsolatos gondolatainak.

A modern menedzserirodalom ezt használja ki, amikor pozitív gondolatokat ismételgetnek. Ennek a történetnek viszont van egy teljesen más vetülete. Az, ahogy viszonyulunk a helyzetekhez.

“Jézus az emberi kapcsolatokról” bővebben

Jézus és a párkapcsolat

A párkapcsolat alapja az emberi létezésnek. Jézus korában elképzelhetetlen volt egy felnőtt élete nélküle, aminek fenntartását a kor erkölcsi normái tűzzel vassal ki is álltak.

Mózes törvényeit ki képes maradéktalanul mindig betartani?
Mózes törvényeit ki képes maradéktalanul mindig betartani?

A Jézusi korában három nagy érték köré csoportosult a zsidóság élete.

  • Az egyik az írásokban leírt életbölcsességek és szabályok összessége;
  • A másik az írásokban leírt szertartások elvégzése, kiemelten a Jeruzsálemi templomban;
  • A harmadik a család egysége és a házasság szentsége.

Ez a három szervező erő szoros egységet alkotott. Az volt zsidó, aki a 12 törzs valamelyikéhez tartozott, követte az írások szabályait, s a megfelelő áldozatok bemutatását is elvégezte a megfelelő alkalmakkor.

Aki ezek ellen vétett, az a közösségből kizáratott. S pont ezért volt akkora jelentősége és következménye a házasságtörésnek, amint azt már a felelősségvállalás kapcsán már láthattuk.

“Jézus és a párkapcsolat” bővebben

Jézus a felelősségvállalás szószólója

A felelősségvállalás az önálló és szabad élet megteremtésének első és talán legfontosabb eszköze. Aki menekül a felelősség elől, az semmit nem fog tudni érdemben átalakítani az életében.

A felelősségvállalás minden igazi változás alapja. Aki vaktában kezdi el formálni az életét, s minden technikát kipróbálva azzal kísérletezik, hogy minimális erőfeszítéssel eredményeket (boldogságot, jólétet, minőségi kapcsolatokat) érjen el, az szembe megy a lehetőségeinek korlátaival.

A sebtapasz sem alkalmas egy intenzív vérzés megállítására, ahogy a romokban lévő kapcsolataink helyrehozatala sem mehet egy-két hét alatt, mindenféle csodamódszerek bevetése által.

“Jézus a felelősségvállalás szószólója” bővebben

8 boldogság

A hegyi beszéd első tanítása a boldogságról szól. Kik nyerhetik el a boldogság állapotát az életük révén, milyen lelki állapot az, ami a boldogság fele vihet minket.

Érdekes megfigyelni, miről beszél Jézus az első tanításában. Főleg azért, mert a megközelítésmódja nagyban eltér attól, ahogy ma a boldogságról beszélnek a szakértők. Ma alapvetően a boldogságot technikai kérdésként kezeli nagyon sok könyv és megközelítés. Ami szöges ellentétben van az ősi idők megközelítésével.

A boldogság keresése és öröme Jézus egész munkásságának az alapja és értelme. Ez adja meg a keretét az elkövetkező három évének, benne megannyi példabeszédnek, gyógyításnak és egyéb csodának.

“8 boldogság” bővebben