A szeretet tesztje

A szeretet tesztje egy egyszerű önmegfigyelésen alapszik, ahol azt vizsgáljuk meg, mennyire szeretetteliek a mindennapjaink, a kapcsolataink.

S mennyire szeretetteli a kapcsolatunk a partnerünkkel. Tudjuk-e őt igazán szeretni, meglátva benne azt az elpusztíthatatlan lényeget, mely az ő valódi karakterét meghatározza.

Az igazán jól megélt partnerkapcsolat olyan, mint egy sikeres vizsga arról, ahogy megéljük a szeretetünket. Mindazt, amit a kapcsolat kezdetéig megértettünk és megtanultunk, azt a párkapcsolatunkban alkalmaznunk kell. S minden, amit eddig nem sikerült elsajátítanunk, az a felszínre fog törni garantáltan.

Ettől érzékeny területe az életünknek az intim kapcsolat kialakítása. Mert ott előbb-utóbb minden álarc és védelem lehull rólunk. Ha ez nem történik meg, akkor az a kapcsolatot fogja erodálni, mely rengeteg sérülést vagy egyenesen az intim kapcsolat szétesését fogja eredményezni. “A szeretet tesztje” bővebben

Fizikai elengedés

A fizikai elengedés rengeteg nyűg és baj végére tesz pontot. A tárgyaink, a pénzügyi zavarunk, a testsúlyunk és a kapcsolataink rengeteg felesleges energiát vihetnek el az életünkből.

rendetlen szobabelső
Egy legénylakásba egy nőnek nem sok tere marad.

Az elengedés első és talán a legegyszerűbb terepe a fizikai világ. Ezernyi olyan dolog vesz minket körül, ami már nem szükséges az életünkhöz, s mégis tartogatjuk.

A tárgyaink egy része teljesen felesleges, semmi hasznunk belőle. Amit nem használtunk az elmúlt 2-3 évben, azt nyugodtan kidobhatjuk vagy odaadhatjuk másoknak. Valószínűleg mi már biztosan nem fogjuk őket használni.

kapcsolatainkban is érdemes néha rendet tenni. Semmi szükség olyan emberekre az életünkben, akik csak a kihívást és a bajt hozzák az életünkbe. Szívtelennek tűnhet akár 20-30 éves barátságot megszakítani, de nem kell feltétlen mindenki baját a nyakunkban cipelni

Azért félünk elengedni tárgyakat és embereket, mert azt hisszük nem lesznek helyettük újak. Ez egyszerűen nem igaz. Folyamatosan változunk, s ennek megfelelően a kapcsolataink, a szokásaink és a használati eszközeink is változnak (és ha hagyjuk, megújulnak)

“Fizikai elengedés” bővebben

Másokhoz mért önértékelés

Ha lépésről lépésre emeljük a lécet, bármit elérhetünk.
Ha lépésről lépésre emeljük a lécet, bármit elérhetünk. Forrás: http://loler.hu/

Az önértékelés nem a mi véleményünket tükrözi, hanem mindazon képek összességét, amit az életünk során ránk vetítettek. Ezen tapasztalatok egyik forrása az elért sikereink és eredményeink, illetve az a megbecsülés, amit ezek révén megszereztünk.

A sikernek viszont van egy olyan formája, mely nagyon romboló hatású tud lenni. Az, mely a versengésre épül. Rengeteg ember életét keseríti meg, ha másokhoz mért önértékelés mintája alapján állandó versengésre kényszerül (elismerésért, figyelemért stb). Mert a verseny megöli az egyéniséget:

  • Csak akkor azáltal lehetünk egy ilyen helyzetben sikeresek, ha részt veszünk a versenyben;
  • Ha nem győzünk, akkor nem lehetünk sikeresek, s nem kaphatjuk meg azt, amire érzelmileg szükségünk van;
  • Aki nem vesz részt a versenyben, azt nem is értékelik semmire;
  • Ezeknek következtében a emberek zöme vesztessé válik;

S mellékesen nem vállalhatjuk fel a nehézségeinket sem, mert az a gyengeség jele. Ami által elvágnak minket a változás lehetőségétől is.

“Másokhoz mért önértékelés” bővebben

Kapcsolataink, az önismeret erőforrásai

Az életünk folyamatos változásának rengeteg tényezője van. Mindegyik közös jellemzője, hogy a nyitottságunk és a belső világunk tartalma révén képesek hatni ránk, befolyásolva döntéseinket és életünket.

A természet is az életünk része, ha megnyílunk rá.
A természet is az életünk része, ha megnyílunk felé.

Életünk egy dinamikus rendszer része, mely folyamatos kölcsönhatásban van a környezettel: a természettel, a minket körbe vevő emberekkel és helyzetekkel.

Sokan szeretnének a környezetük hatásaitól mentesen élni. Ennek eredménye egy törékeny álomvilág, melytől jobban fogunk függeni érzelmileg, mint fizikailag a lélegzéstől. Miközben elveszítjük az összes olyan lehetőséget, aminek révén tanulhatnánk magunkról.

“Kapcsolataink, az önismeret erőforrásai” bővebben

Jézus és a párkapcsolat

A párkapcsolat alapja az emberi létezésnek. Jézus korában elképzelhetetlen volt egy felnőtt élete nélküle, aminek fenntartását a kor erkölcsi normái tűzzel vassal ki is álltak.

Mózes törvényeit ki képes maradéktalanul mindig betartani?
Mózes törvényeit ki képes maradéktalanul mindig betartani?

A Jézusi korában három nagy érték köré csoportosult a zsidóság élete.

  • Az egyik az írásokban leírt életbölcsességek és szabályok összessége;
  • A másik az írásokban leírt szertartások elvégzése, kiemelten a Jeruzsálemi templomban;
  • A harmadik a család egysége és a házasság szentsége.

Ez a három szervező erő szoros egységet alkotott. Az volt zsidó, aki a 12 törzs valamelyikéhez tartozott, követte az írások szabályait, s a megfelelő áldozatok bemutatását is elvégezte a megfelelő alkalmakkor.

Aki ezek ellen vétett, az a közösségből kizáratott. S pont ezért volt akkora jelentősége és következménye a házasságtörésnek, amint azt már a felelősségvállalás kapcsán már láthattuk.

“Jézus és a párkapcsolat” bővebben

A szorongás és a félelem forrása

A félelem és a szorongás gyerekkorunktól elkíséri az életünket. Kit jobban, kit kevésbé, de irányít minket, aminek forrása a kisgyerekkori tapasztalatokban keresendő.

A gyerekkori tapasztalatok hatásai

A gyerekek figyelnek, és a maguk szintjén meg is értik azt. És minden hat rájuk. Még az is, amit nem mondanak el nekik...
A gyerekek figyelnek, és a maguk szintjén meg is értik az őket körbe vevő világot. Minden hat rájuk, még az is, amit nem mondanak el nekik…

A fogantatás után, egészen 4-5 éves korunkig úgy szippantjuk magunkba a tapasztalatokat, mint vizet a szivacs. Minden kontroll és szelektálás nélkül. Ebben a fogékony időszakban sajátítjuk el az anyanyelvünket, a társas kapcsolódás fortélyait, az alapvető emberi mintáinkat, a félelem és szorongás alapjaival együtt. Valamint ekkor alakul ki az önmagunkról alkotott kép is, amit belső gyereknek nevezünk.

A kisgyerekeknek még nem működnek azon szűrő- és védőmechanizmusaik (a viselkedésünk alapjai), melyek az egész további életünkben elkísérnek minket. A védelmi mechanizmusaink pont ebben a fogékony (és sérülékeny) időszakban alakulnak ki, a minket ért hatások eredményeként.

Akit kis gyerek korában a széltől is óvnak, az nehezen fog tudni reagálni a világ kihívásaira. Aki viszont sok kihívással kerül szembe gyerekként, annak sok félelme alakulhat ki. Ha ezeket idővel képes felülírni, erős (karakteres) jellemre tehet szert. Főleg akkor, ha ezen tapasztalatok megszerzéséhez az érzelmi biztonság megadatott számukra.

“A szorongás és a félelem forrása” bővebben

A valódi önismeret alapjai

Az önismeret sokaknak megáll a fontossági sorrendek és a személyiségjegyek felismerésénél. De ez legtöbbször kevés…

Hogyan lendítsük mozgásba az életünk?

"A szerete nem rója fel a gonoszt" 1Kor13
“A szeretet nem rója fel a gonoszt” 1Kor13

Az énképünk alapvetően azon alapul, hogy milyen hatások értek minket gyerekkorunkban, milyen családi minták hatnak az életünkre, s hogy miként alakítottuk magunkat a tinédzser éveinket követően.

Sok olyan jellegzetes viselkedési formánk van (kezdve az írástól és az olvasástól, egészen a világképünkig), melyet javarészt az iskolai tanulmányaink révén szereztünk meg. Ennek az is része, amit ugyan tanítottak, de nem tanultunk meg, s az is, amiért kőkeményen megdolgoztunk az évek során.

“A valódi önismeret alapjai” bővebben