A mindfulness gyakorlat lényege

A valódi mindfulness gyakorlat a 21. századhoz leginkább illeszkedő gyakorlat. Sokkal több eredményt hozhat a rendszeres gyakorlása, mint a sokak által ismert vipasana vagy a tantrikus gyakorlatok erőltetése. Azok eredményeihez rengeteg idő kell…

A mindfulness gyakorlat fő törekvése

  • a szétszórt tudat rendezése,
  • a belső diszharmónia csökkentése, és
  • a könnyed, örömteli elmeállapot megszilárdítása.

Hasonló, mint amit a isten szeretete kapcsán láthattunk korábban. A módszer és a cél is azonos. Minél kevesebbet vagyunk a múlt és a jövő gondolatainak és érzéseinek fogságában, annál könnyebben tudunk jelen lenni.

A jelenlét révén képesek leszünk arra, hogy a múltunk árnyaival dolgozzunk. Ez egy véget nem érő harcnak néz ki, ha az emlékeink sokaságára gonbdolunk, de van megoldás.

“A mindfulness gyakorlat lényege” bővebben

A tudatosság 4 szintje

Az énképünk felfedezése olyan, mint a hagyma héjának bontogatása. Néha sírásra késztet.
Az énképünk felfedezése olyan, mint a hagyma héjának bontogatása. Néha sírásra késztet.

Az tudatosság fejlesztése egy élhetőbb és örömtelibb életet adhat nekünk. Bármit felfedezünk, mely eltávolít a boldogság és az öröm megtapasztalásától, érdemes átalakítani az életünkben, vagy egyszerűen elhagyni. Ezen pontok felismeréséhez érdemes a mindfullness módszerét alkalmazni

Az éberség önmagában ugyan nem ad kész recepteket az életünkhöz, de képes megmutatni az életünk alapvető mintázatait. Maga a megfigyelés folyamata révén felfedezhetjük, hol van a baj az életünkben, s hogyan okozzuk azt magunknak. Annak megértése, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az életünk érdemben megváltozzon, már egy következő lépés része.

“A tudatosság 4 szintje” bővebben

Mindfulness (éberség) gyakorlat

Gondolkodni nem érdemes. A valóságnak a gondolatok csak vetületei, de nem a valóság.
A gondolkodást túlságosan előtérbe helyezni nem érdemes. Az éberség gyakorlása többet ad hozzá az élethez, mint pár összetákolt pozitív gondolat.

A gondolatok, érzések teljesen átjárják a mindennapjaink, gúzsba kötve azt. A mindfulness (éberség) gyakorlata megadja nekünk azt a szabadságot, hogy a gondolatok és érzések börtönéből kiléphessünk.

A mindfulness (éberség) buktatójáról szóló írásomban volt öt pont, ami megmutatta azt, hogyan érdemes a mindennapi életünkbe bevinni a mindfulness, az éber jelenlét gyakorlatát. Mert az igazi éberség tudatos anélkül, hogy bárminek igazából a tudatában lenne.

Aki csak a gondolkodását erőlteti, az nincs jelen. Az csak a tudatának a tartalmát igyekszik tudatosítani, s jó esetben nem akarja mindenáron megőrizni azt, ami folyton változik.

“Mindfulness (éberség) gyakorlat” bővebben

A kihívások éber figyelése

Az éberség az a kapu, amin keresztül ráláthatunk mindarra, ami a boldogságunk gátja. S egyúttal az útja is annak, hogy elengedjük a múlt …

Éber kutya
Az éberség nyitott és a tudatos jelenlét, mely a gondolkodástól (agyalástól) mentes.

A boldog ember sem mentes a kihívásoktól. Az éberség ad egy olyan erőt, mely hatalmas előnyt jelent az életben. Mert aki éber, az képes érzékelni mindazt, ami körülveszi. Képes meglátni azon összefüggéseket, ami mindenki másnak csak véletlen egybeesés, furcsa véletlen vagy érthetetlen folyamat.

Az éberség gyakorlása nem hagyja, hogy az érzelmeink összekuszálják az életünket. Szabadon és mindenféle mesterséges módszert elengedve csak jelen lenni sokkal örömtelibb, mint követni szolgaian egy korábban kitűzött célt.

Ma nem vagyunk olyanok, mint tegnap voltunk, s holnap sem leszünk olyanok, mint amilyenek ma vagyunk. De az élet minden egyes pillanatában megélhetjük azt, ami van. Anélkül, hogy hozzá tennék vagy elvennék belőle bármit is. Mert az éberség nem reagál semmire, csupán tudatában van annak, ami történik.

“A kihívások éber figyelése” bővebben

A lelki béke és nyugalom megtalálása

A belső béke és a nyugalom megteremtése sokkal többet adhat hozzá az életünkhöz, mint bármi más. Ennek mintái viszont hiányoznak már, mert …

Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.
Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.

A lelki béke és nyugalom megtalálása mindannyiunkra jellemző igény, még ha nem is tudatosul bennünk. Minden ember boldog akar lenni, és el akarja kerülni a szenvedést.

A legnagyobb tragédiánk, hogy többnyire csak kergetjük a boldogságot (a belső békét), s pont ezért nem találjuk meg. Mindig újabb és újabb dolgot akarunk megszerezni, megtanulni és elsajátítani, mert azt hiszük, hogy attól majd boldogok leszünk.

Ez a mentalitás kortünet, az emberi őrület betegsége, melynek az elengedése rengeteg energiát szabadíthat fel az életünkben. Nem az betegíti meg ugyanis az embert, amit eszik, vagy ami “megfertőzi”, hanem mindaz, mely az életünk részeként bennünk lezajlik. Az a káosz, ami mindent áthat, s amitől képtelenek vagyunk értelmesen és boldogan élni az életünket.

Ha kivesszük az életünkből mindazon tényezőket, melyek fölöslegesen betegítenek meg bennünket, azzal felszabadul az életünk és meggyógyulhat a lelkünk/elménk/szívünk (kinek ahogy tetszik).

“A lelki béke és nyugalom megtalálása” bővebben

A magvető edénye

A magvető történetét ha párhuzamba állítjuk a kelet egyik példázatával, sok mindent megtudhatunk magunkról.

magot vető kar
Ki mint vet, úgy arat. Aki nem tudja, mi történik az életében, az maga ellen fog hadakozni.

A Máté evangéliumában szereplő magvető története sokak számára ismerős. Meg szeretném mutatni egy görbe tükör által, hogy ennek a történetnek a tudatosítása mi mindent adhat nekünk. Párhuzamba állítottam a keleti misztika egyik alaptanításával, az edény három hibájáról szóló buddhista tanítással.

Az edény hibája egy korsóról szól, amit meg szeretnénk tölteni tiszta vízzel. A példázat sokkal tágabb módon értelmezhető, mert olyan mintákra mutat rá, mely sokkal általánosabb, mint hogy a vallás vagy az istenhit keretébe zárhatnánk.

“A magvető edénye” bővebben