4 vérmérsékleti típus

Aki mindig a korábbi programjai szerint reagál, az előbb-utóbb rengeteg kihívással fog szembesülni.
Aki mindig a korábbi programjai szerint reagál, az előbb-utóbb rengeteg kihívással fog szembesülni.

Ha személyiségünk (vérmérsékletünk) alapvető mintázatát meg akarjuk ismerni, semmi mást nem érdemes végiggondolnunk, csupán azt, mit teszünk egy kritikus helyzetben. Ez sokkal megbízhatóbb személyiségteszt, mint bármi más.

Életünk során azon módon akarjuk megoldani az elénk került kihívásokat, ahogyan azt másoktól is láttuk. Gyerekként, s sokszor később is, a megfigyelés által tanulunk, s gyűjtjük azon stratégiákat, amit a nálunk tapasztaltabbak (idősebbek, sikeresebbek) alkalmaznak.

Ezen stratégiáknak viszont van egy pár olyan közös tulajdonsága, mely alapvetően meghatározza a hatásukat. Esetlegesek, gyakran érzelmekkel vannak átitatva, s többnyire minden tudatosság nélkül választjuk őket.

Személyiségteszt: a 4 alapreakció

Az esetek nagy részében nagyon hasonlóan reagálunk a minket ért kihívásokra. Annyira szegényes a választási lehetőségeink tárháza, hogy összesen 16 alapmintázatot ismerhetünk meg ennek kapcsán.

Másrészt ezen reakciók annyira szembetűnőek is, hogy bárki meg tudja ezeket állapítani. Nem kell ennek alkalmazásához pszichológiát hallgatni az egyetemen, s nem kell hozzá elolvasni 20 könyvet sem.

4 tipikus alapreakció van:

 • figyelmen kívül hagyás
 • elemzés
 • harc
 • menekülés

Az esetek zömében bármit teszünk, ez a 4 dolog közül választunk ki egy reakciót. De hogy lesz ebből személyiség?

4 vérmérsékleti típus alapja

A görög orvos, Hippokratész 4 őselemből vezette le a világot. A 4 őselemnek volt egy-egy alaptulajdonsága is, ami alapvetően meghatározta.

 • A víznek az összetartozás a fő ismérve;
 • A földnek a szilárdság a fő ismérve;
 • A szélnek a mozgás a fő ismérve;
 • A tűznek a hő (a meleg) a fő ismérve.

Ezek a tulajdonságok ugyan úgy megjelennek az emberek személyiségében (az egoizmus álcájában), s ezek révén a tipikus reakciókban is.

 • A víz túlsúlyos jellem alapvetően elemez (keresi a kapcsolódási pontokat). Őket nevezzük Melankolikusnak.
 • A föld túlsúlyos jellem alapvetően elkerül (a nyugalom alapvető számára). Őket nevezzük Flegmatikusnak.
 • A szél túlsúlyos jellem alapvetően figyelmen kívül hagy (mert a gondolatai és érzései állandóan cikáznak). Őket nevezzük Szangvinikusnak.
 • A tűz túlsúlyos jellem pedig harcol (folyamatosan haragra gerjed). Őket nevezzük Kolerikusnak.
Mind a négy alaptípusról írtam egy rövid ismertetőt, ha a személyiségteszt kapcsán elbizonytalanodnánk, akkor pontos ismertetőjegyeket mutassak meg mindegyikről.

Igyekeztem a szövegek stílusában is jellegzetes lenni, ezért a melankolikusokat egy pontokba szedett esszé mutatja be, a szangvinikusok leírásban rengetek történet van stb. De mindig a túlzásba vitt, a jellemet kierősítő tendenciákra helyeztem a hangsúlyt.)

A személyiségteszt működése

A 4 vérmérséklet kapcsolatának megértéséhez az alábbi ábrát nézzük meg. A fő jellemzőket beírtam minden típus dobozába.

4_vérmérséklet

Az ábra függőlegesen és vízszintesen is összeillő párokat mutat. A felső sorban a kifele tekintő (extrovertált) reakciók, illetve személyiségtípusok vannak, az alsó sorban a befele tekintő (introvertált) reakciók, illetve személyiségtípusok vannak.

lelki okok feloldása

Ezen megoldási módok egymásra is hatnak, illetve lehet egy másodlagos eszközünk, amit ugyan gyakran használunk, de nem domináns.

Látható, hogy a fenti ábrát megfigyelve, a vízszintes kapcsolódás inkább kiegészíti a mi habitusunkat, míg a függőleges kiegyensúlyozza. Az átellenes irányú kapcsolódás viszont nagyon nehézkes.

Alapvetően olyan embereket keresünk az életünkben, akik ki tudják egészíteni, vagy ki tudják egyensúlyozni a mi választásainkat. Ez igaz a barátainkra, a munkahelyünkre és a párválasztásunkra is.

Egy konkrét személyiségteszt, és annak következményei

Én alapvetően elemző (melankolikus) típus vagyok, de jól tudok dönteni (kolerikus jelleg), s alapvetően kényelempárti vagyok (ami kifejezetten flegmatikus jelleg). Ezért tudok nagyon könnyen szót érteni a legtöbb emberrel a mindennapjaim során.

Viszont kríziseknél nem ilyen vagyok. Átmegyek egy harci buldogba, s ha pont egy ugyan ilyen emberrel kerülök szembe, abból sok jó nem származik. Ugyanis a kolerikus szemléletűek azok, akik nem szívelik a hasonló vérmérsékletűek társaságát.

 • Két szangvinikus remekül elszórakoztatják egymást jobbnál jobb történetekkel a legnagyobb katasztrófa kellős közepén;
 • Két flegmatikus akár órákon keresztül elvannak egymás mellett halkan és megértően. S keresik az alkalmat, hogy ugyan azt a békét és nyugalmat újra átélhessék egymás jelenlétében.
 • Két melankolikus tuti valami csavaros és nehezen megfejthető problémáról fog diskurálni. Vagy kitalálják a pillanatnyi kihívásra azt a megoldást, ami egy másik embernek ugyan evidens, de soha nem jutott volna eszébe.
 • Két kolerikus csatájáról már volt szó…

A történet viszont itt kezd izgalmassá válni. Mi értelme van ennek a sok információnak, ha nem kezdünk vele semmit. Csak tudni azt, hogy “ÉN ILYEN VAGYOK” nem sok gyakorlati hasznot és változást hoz az életünkbe. A 4 vérmérséklet gyakorlati haszna ennél sokkal nagyobb…