Életünk elrendezése

Az életünk elrendezése sokunk számára kihívás. A vitorlások példáján keresztül bemutatom azt, hogyan érdemes a szinergia elvét …

A vitorlás hajók legegyszerűbb típusa az egyárbocos hajó.
A vitorlás hajók legegyszerűbb típusa az egyárbocos hajó nagy hátsó vitorlával.

Az életünket a vitorlázással összehasonlító cikksorozatom második lépéseként azt fogom körbejárni, hogyan érdemes az életünket felépíteni. Ennek megismeréséhez egy szemléletes, habár néhány hibát is tartalmazó ábrát is fel fogok használni, amire egy véletlen során akadtam rá.

Az ábra megmutat egy pár fontos elemet az életünkből, s egy igen gyakori hibát is, amit az életünk kapcsán elkövethetünk, okozva rengeteg keveredést az életünkben.

Ennek kapcsán is lépésről lépésre fogok haladni, bemutatom a különböző hajótípusok segítségével, hogyan rendezhetjük el az életünk dolgait úgy, hogy minden egyes életterületre elegendő figyelem, idő és energia jusson.

Vitorlázat és kapcsolódás

Egy vitorláshajó, mint a neve is mutatja, a vitorlája révén tér el az összes többi hajótípustól. A vitorla arra való, hogy annak segítségével befogjuk és munkára serkentsük a szél mozgásának az energiáját. Ennek segítségével arra manőverezzük a hajónkat, amerre csak szeretnénk. Ez teremt kapcsolatot a szél energiája és a hajótest között.

Az árbóc, a kötélzet és a bumm semmi másra nem való, mint hogy a vitorlák vásznát kifeszítsék és a megjelenő erőket a hajótest felé továbbítsák. Ez fogja a vitorláshajó haladását biztosítani. Ezek felelnek meg az 5 életünket támogató szokásnak.

A lenti ábrának az első, nem feltétlen egyből nyilvánvaló hibája pont az, hogy a kötélzet egy az egyben hiányzik róla. Pedig a kötélzet az, mely az összes vitorláshajó legérzékenyebb pontja. A kötélzet felel meg az elkötelezettségünknek, mely stabilitást ad az életünknek. Akinek az életéből hiányzik az elkötelezettség, annak az életében nagy kihívások fognak a felszínre kerülni, s akkor már késő lesz kapkodva korrigálni a kialakult helyzetet.

Az integritás bemutatása egy hajót ábrázoló rajzon, melyen több hiba is van.
Az emberi jellemet bemutató szemléletes ábra.

A második hiba az ábrán az árbóc mögötti két vitorlához kapcsolódik. Az egyik felesleges. Nem hoz többlet eredményt a haladás során, ha két vásznat egymásra tesszük. Ez a hajós megközelítés, de van ennek egy emberi vonzata is

Teljesen jogos meglátás, hogy ahogyan magunkat kezeljük (ezt szimbolizálja az ábrán a türkizkék vitorla), az nagyban meghatározza azt, ahogy másokkal is viselkedünk (ezt pedig a világoszöld vitorla szimbolizálja). De a valóság az, hogy ahogy magunkat kezeljük, az általában nem látszik.

Legtöbbször csak abból lehet következtetni arra, hogyan bánik egy ember a saját gyengeségeivel, hogy megnézzük azt, hogyan viszonyul mások gyenge pontjaihoz. Akkor válik láthatóvá és nyilvánvalóvá az, hogy egy ember hogyan bánik önmagával, ha az élete hátszelet kap, de akkor a napnál is világosabban.

Ígéreteink és a mindennapi kihívások

Talán a leglényegesebb hiba az ábrán az orrvitorlához kapcsolódik. Az ábrán világos lila vonallal látszik az ígéreteinket szimbolizáló vonal, mely az hajó hátsó felén, az árbóc mögött a bummnak felel meg. A való életben a bumm csak az árboc mögött helyezkedik el, s a hátsó vitorlát feszíti ki, viszont nem nyúlik előre az árbocon túlra. Nézzük meg, mit jelez az orrvitorla, s utána térjünk vissza ennek a hibának a lényegi részére.

Orrvitorla és a mindennapok kihívásai

Az árboc elülső oldalán a sötétkék orrvitorla a naponta elénk kerülő feladatainkat jelképezi. A napi feladatok jönnek és mennek, amiket a legjobb tudásunk szerint igyekszünk megoldani. Ott és akkor, amikor felmerülnek.

Két fő dolog alapján dől el, hogy miként bánunk az életünk kihívásaival. Az egyik az, hogy merre haladunk (ezt a hajótest szimbolizálja), a másik pedig az, hogy mi van az életünk tengelyében, mi a fő üzenetünk a világnak (ez az integritásunk).

lelki okok feloldása

Amennyiben a minket ért hatásokkal nem foglalkozunk, az is egy módja a minket ért hatások kezelésének.  Azt fogja eredményezni a napi kihívásokra adott válaszokat mellőző szemlélet, hogy csak sodródunk az életben. Ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem egy tény, amivel idővel szembe kell néznie mindenkinek, aki így kezeli a külső hatásokat.

Ez a tapasztalat is ugyan olyan hatások eredményei, mint minden más döntés is az életünkben. Lehet letagadni, elemezni, harcolni vele vagy figyelmen kívül hagyni, de attól még ezek jelen lesznek az életünkben.

A nem megfelelően kezelt ígéretek

Az orrvitorlákat, melyek az aktuális helyzethez igazodva folyamatosan változó helyzetbe állítanak be a hajókon, nem lehet egy fix helyzetben rögzíteni. Másrészt a bummot sem arra tervezték, hogy mindenféle ívelt formát vegyen fel (hiszen alapvetően a bumm egy nagy darab rönk volt, s ma is egy igen nehéz és egyenes fémdarabot jelent).

Ha az ígéreteink betartását az állandóan változó körülmények függvényévé tesszük, azzal egy igen veszélyes játékba megyünk bele. Folyamatosan változó körülmények olyanok, mint a szél iránya és erőssége. Sosem tudjuk, mi lesz a következő pillanatban. Csupán reagálni tudunk a változó helyzetekre, de azokat befolyásolni nem sok lehetőségünk van. Ezért is a legfőbb jellemzője az életünknek.

A több árbocos hajó, avagy az életünk főbb területei

Amikor felnövünk, az életünknek több független területe is lesz, s érdemes minden egyes területet külön kezelni, s köztük az összhangot megteremteni.
Amikor felnövünk, s az életünknek több független területe is lesz, érdemes minden egyes területet külön kezelni, majd a köztük megteremteni az összhangot .

A nagyobb vitorláshajóknál nem csak egyetlen árboc van, hanem a méreteitől függően kettő, három vagy még több. Minden több árbócos hajónak van pár olyan tulajdonsága, ami azok számára fontos, akik többet is szeretnének kihozni az életükből.

Az első, és talán legfontosabb sajátossága a többárbocos hajóknak, hogy a vitorlázatuk összetettebb, több különböző típusú vitorlájuk is van, melynek a kezelése sokkal nagyobb szervezettséget igényel, mint egy kisebb, néhány ember együttműködését igénylő hajóé.

Egy nagyobb vitorláson akár száz-kétszáz ember is lehet, akiknek az összehangolása komoly felelősségvállalást igényel a hajó kapitányától. A többféle vitorla és az árbócok közötti kapcsolatot egy igen összetett kötélzet teremti meg, s a hajótest orra elé kinyúl egy elfektetett árboc, aminek különleges szerepe van.

Az árbocok között ferde vitorlák is vannak (tarcs vitorlázat), és az orrvitorlákból is több van. A nagyobb hajók hátsó vitorlája gyakran eltér a kisebb hajók bermuda vitorlájától, mely leginkább egy derékszögű háromszögre hasonlít.

 

A tengeri hajók és a kiemelkedő élet analógiája

Itt az ideje, hogy az olvasás során mindenki vegyen egy nagy levegőt. Akinek nem a hobbija a tengeri vitorlázás, az mostanra biztosan elvesztette a fonalat. Mint ahogy sok ember elveszti a fókuszt, ha többet akar kihozni az életéből. Annyira sok minden új dologról volt szó az előző két bekezdésben, amitől az ember garantáltan besokal, s elveszíti a fonalat.

Mennyünk egyesével végig a részeken, lépésről lépésre. Alapvetően nem szeretem az erőltetett analógiákat, de pillanatokon belül ki fog derülni,  hogy egy nagyobb hajó és egy sokrétű élet között az analógia sokkal szorosabb, mint elsőre gondolnánk.

Egy több árbócos vitorlás is sokféle lehet. Aki csak három árbócot lát egy nagyobb hajón, az szinte semmit nem vesz észre.
Egy több árbócos vitorlás is sokféle lehet. Aki csak három árbócot lát egy nagyobb hajón, az szinte semmit nem vesz észre.

A hajó méretének a megnövekedése, és az árbócok növekvő száma arra utal, hogy egy sokrétű életnek több nagy területe is van. Ezekhez kapcsolódó megannyi tevékenység megszervezése és azok elvégzése nagy fegyelmet és elkötelezett összeszedettséget igényel. Erről szól a kötélzet és az akár száznál is több ember jelenléte a hajón.

Az árbocokon elhelyezett keresztárbocok azon felelősségvállalásainkat jelentik, melyeket céljaink és terveink kapcsán fogalmazunk meg. Enélkül kiemelkedő eredményeket elérni lehetetlen. Az elkötelezettséghez kapcsolódó döntéseink kapcsán nagyon fontos a jelenidő, mert a döntéseinket nap-mint-nap meg kell ismételnünk. A mindennapok kihívásai folyamatosan erodálják a döntéseink erejét, a naponta megújított döntéseink viszont megvédnek attól, eltérjünk az eredetileg meghozott iránytól. Az igazán gazdag emberek eredményei kapcsán is pont ezt láthattuk. Jellemzőbb volt rájuk a fókuszálás képessége, mint a szabatos cél megléte.

Az előrelátás

A barketin hajóknak két gaff vitorlája is van. Ez olyan embereket szimbolizál, akik főleg emberekkel dolgoznak.
A barketin hajóknak két nagy gaff vitorlája is van. Ez olyan embereket szimbolizál, akik főleg emberekkel dolgoznak (sokat megmutatnak magukból egyszerre).

Az orr elején lévő árbóc egy olyan képességet jelent, mely nélkül egy ekkora hajót kormányozni, illetve kiemelkedő életet élni nem lehet. Ez a képesség az előrelátás, amivel már akkor kezdjük a minket érő hatásokat kezelni, mielőtt még valójában szembe kellene néznünk vele. Ehhez viszont rengeteg mindenről kell tudomást szerezni, ami nem az esti híradóban hangzik el. Ezért olvas szinte minden kiemelkedő életet élő ember napi rendszerességgel minimum fél órát szakmai irodalmat.

Megnövekedett kihívások kezelése

A több orrvitorla azt is jelzi, hogy aki több mindent vállal fel, az több kihívással is találkozni fog egyszerre, s a sokféle kihívást érdemes rendszerezni, több részre bontani. Az árbócok közötti tarcsvitorlázat is erről szól. A tarcsvitorla az, mely két árbócrúd közé van kifeszítve. Az életünk különböző területei között jelentkező kihívások rendezése ugyan olyan fontos, mint az egyes részterületeket jól csinálni.

Aki valaha megpróbált négy-öt dolgot is csinálni egyszerre, az pontosan tudja, mire gondolok. Az alapelv ettől még nem változik, a napi kihívások alapvetően az életünk folyásához, valamint az elveink és értékeink alapján meghozott, általában csak ritkán változó döntéseinkhez igazodnak, s nem a kapcsolatainkhoz.

A leghátsó vitorla és a magánélet szentsége

A teljes vitorlázathoz képest a hátsó vitorlának sokkal kisebb szerepe van a hajó előrehaladásában, mint a kisebb méretű hajóknál. A hátsó vitorla sokszor csak két rúd közé kifeszített vásznat jelent (ezt nevezik az angolok gaff-nak), s a vitorla felső rúdja gyakran nem is az árbóc legfelső részénél kapcsolódik össze, hanem az árbóc közepső részén. A hátsó vitorla fő szerepe egy nagy hajónál a kormányozás segítése, amire a következő részben még vissza fogok térni.

A hátsó árboc a magánéletről szól, melynek van egy olyan része, ami a feltöltődésről és a belső rend fenntartásáról szól, s nem kapcsolódik közvetlenül a többi tevékenységhez. Aki nem szakít időt arra, hogy az életében időnként rendet tegyen, az idővel egy igen kusza élethelyzettel találhatja magát szemben. Akinek sok minden van az életében, annak a személyes térre, s a sorainak rendezésére extra mód szüksége van.

A beszéd, mint a kommunikáció eszköze

Ha egy viharba kerülünk a tengeren, akkor az épp elkészült ebéd sokad rangúvá válik. Mert lesz egy olyan helyzet, mely minden figyelmünket le fogja kötni. S pontosan így van az életünkben is. Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor tudatosan el kell engedni pár feladatot, hogy az igazán lényegesekre tudjunk összpontosítani. Ez az, ami az orrvitorláról szól.

Mint ahogy az ígéreteink között is vannak olyanok, amiket idővel meg kell másítanunk, mert a körülményeink vagy más tényezők azt mondatják velünk, hogy egy ígéret megtartása már túl sokba kerülne, vagy egyenesen esztelenség.

Delta - Annak jelzésére, ha nehezen manőverezhető a hajó.
Delta – Annak jelzésére, ha nehezen manőverezhető a hajó.

Ekkor kerül hangsúly arra a vászondarabra, mely ugyan nem a vitorlázat része, de ugyan úgy messziről látszik egy hajónál, mint a vitorlázat.

A zászló teljesen jó hasonlat a kommunikációra, mert mindent megmutat ennek kapcsán. Minden zászló egy apró színes vászondarab, mellyel valamit üzenünk, s erre való a beszéd is.

Minden zászlójelzés mellett látható az is, ami a hajó felső részén történik. A zászló jelzését a hajó mozgása, illetve a hajó felső részén látható tevékenységek teljesen felülírhatják, ha a két jelzés nem egyezik meg. Mint ahogy a szavainkat is felülírhatják a cselekedeteink, az intonációnk, a mimikánk és a testtartásunk.

S minden más, amit a kommunikáció és a beszéd kapcsán meg szoktak említeni, az ezekhez képes csupán másodrendű tényező. Nem az számít, amit mondunk, hanem az, amit teszünk. Lehet magunkat trenírozni a gondolataink megváltoztatásával (ezt időről-időre magam is teszem), alkalmazhatunk akár tudatosan testbeszédet vagy szeretetnyelvi eszközöket is, de a lényeg és a fő hangsúly a cselekedeteink összességén van.

Aki csak jól akar kommunikálni, s avval eredményeket elérni, az a valóság egy olyan szeletére összpontosít, mely az életének irányát szinte semmilyen módon nem befolyásolja. Ezt leszámítva, hogy időről időre oldalba találja egy ágyúgolyó, mely a mások tudatos és rendszeres megtévesztésének egyenes következménye. És az ilyen helyzet mindent romba dönthet, még a személyes életterünket is, mert a bizalom egy nagyon romlandó árú, amit nem lehet sem megjavítani, sem újra legyártani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.