Életünket támogató 5 tényező

Az integritás, a stabilítás és az elkötelezettség nélkül örömteli és eredményes életet élni nem egyszerű..

Hogyan rendezzük el az életünket

Gyakran úgy úgy éljük le az életüket, hogy nem vagyunk tisztában azzal, ahogy az életük folyamatosan alakul és változik. A kapcsolataik, az egészségük, az anyagi helyzetük vagy a viselkedésük és az önképük.

Nem a karrier irodalom vagy a pszichológia időnként elvont megközelítésein át mutatom be azt a témakört, hanem egy kézzel fogható érzékletes példát használok ehhez (vitorláshajók részei és működése). Mert egy jó  kép többet mond ezer szónál.

A hajó teste és az életünk folyása

A hajó legalapvetőbb része a hajó teste. Ha a hajónak nincs teste, akkor igazából nem beszélhetünk hajóról. Ez evidensnek hangzik, de ha megnézzük ezt az életünk analógiájának tükrében, akkor egyből rálelhetünk az életünk első buktatójára.

Kérdés:

  • mennyire tesszük magunkat bele az életünkbe?
  • Mennyire fontos számunkra az, ami velünk történik?
  • Mit teszünk azért, hogy az életünket a magunkénak érezzük?
  • Mit teszünk azért, hogy minden olyat, ami nem a miénk, kilapátoljunk belőle.
  • Csak jelen vagyunk az életünk eseményeinél, vagy beleadunk apait-anyait a mindennapok kihívásainak a megoldásába?

Az individualizmus kora

Az óriások mellett a vitorláshajók eltörpülnek. Mint nagyvállalatok érdekei mellett az emberek törekvései.
Az óriások mellett a vitorláshajók eltörpülnek. Mint nagyvállalatok érdekei mellett az emberek törekvései.

Az individualizmus társadalmát éljük. Sokan azt gondolják, hogy azzal juthatnak gyorsan előre, ha minden helyzet megoldásához csupán önmagunkra támaszkodnak. Ezzel elvesztik azt a lehetőséget, hogy kevesebb munkával többet érjenek el.
Ehhez a mintázathoz igazodik a “modern” hajózás is. A hajókat zömmel ma már egy olyan motort hajtja, ami a hajón tárolt motorhajtóanyagban tárolt kémiai energiát alakítja át mozgási energiává, s a hajócsavar forgása által keltett tolóerő, pontosabban turbulencia viszi előre a hajótestet.

Az előző mondat rámutat egy fontos momentumra az életünkkel kapcsolatban. A világunk egyre bonyolultabb, s ebben az egyre bonyolódó világban élünk egyre bonyolultabban, s ennek konkrét célja van.

A külső hatások minimalizálása

A mai tengeri hajózás a klasszikus hajózáshoz már csak részben hasonlít. Azokat a tényezőket, amik régen a hajók előrehaladását bizonytalanná tették (például a szél támogató erejét), kiiktatták a hajókat tervező mérnökök a robbanómotorok használata által.

A legtöbb hajó előrejutását ma olyan erő biztosítja, melynek a használatáért komoly árat kell fizetnünk. Gondoljunk a globális felmelegedésre, a környezetszennyezése, az elszabaduló víz és termőföldhasználatra, valamint rengeteg ember életének drasztikus minőségromlására, mely az életüket a kilátástalanság szélére sodorja.

A másik tényező alapvetően az életvitelünkhöz kapcsolódik. Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a robbanómotorok és az erőművek energiáját használjuk, hogy amikor az ezt lehetővé tevő energiaforrások megcsappannak, komoly kihívásokkal fogunk szembesülni. A fizikai munkavégzés értéke robbanásszerűen meg fog növekedni, ha a gazdaságunk nem alakul át. A Zeitgest filmek technológiai szemlélete nem fogja megoldani a jelen kor kihívásait, de a technológiánk gyökeres átformálása nélkül esélyünk sem lesz a jelen helyzetünket jobbá tenni.

Az életünk minden szegletére igaz a külső hatások minimalizálásának a kényszeres erőltetése. Ennek az ára az életünk egyre bonyolultabbá válása, hogy el tudjunk kerülni minden olyan hatást, mely esetleg észhez térítene. Nem vagyunk hajlandóak észre venni azokat a hatásokat, melyek minket terelni igyekeznek, s amelyek egyébként annyira nyilvánvalóan jelen vannak az életünkben.

Egyre mesterségesebb világban élünk, amiben az ember már nem egy nagyobb rendszer része, hanem mindentől egyre inkább függetlenedő önálló és önjáró rendszerként működik. A valóság viszont az, hogy ez teljesen be fogja szűkíteni a jövőnket, s ezen keresztül az utódaink életét is. Annyira elszakadtunk a valóságtól, hogy esélyünk sincs reagálni mindarra, ami körülöttünk történik.

Másokkal közösen

Az életünk agyonbonyolításának a tendenciája jelen van a kapcsolatainkban is. Gyakran fogalmunk sincs arról, mi zajlik bennünk és körülöttünk, mert nincs meg az a támogató emberi közösség, ami ennek a megértését és hasznosítását lehetővé tenné. Ne legyen illúziónk, ez a folyamat a mindennapjaink része, nem a jövő homályba vesző illuzórikus rémképe.

lelki okok feloldása

A vezetőképzéseken arról beszélnek, hogy a jó vezető ereje sok ember munkájának összehangolásából adódik. Az tud sokkal többet elérni az életben, aki több embert képes egyszerre mozgatni. Amint látszik, ez pontosan az a megközelítés, mely az egyes emberre helyezi a hangsúlyt: a vezető van a középpontban, és nem a csapat, mely az eredményeket eléri. Ha alaposan szemügyre vesszük azt, ahogy egy vitorlás csapata hogyan dolgozik össze, annak fényében világos lesz, hol érzem ezen megközelítésben a nagy hibalehetőséget.

A hajók és az életünk stabilitása

A hajók stabilitását a hajók merülése és a hajók szélessége együtt határozza meg. A kis merülésű hajók stabilitása általában attól függ, mennyire szélesek, míg a nagyobb merülés gyakran nagyobb stabilitást is eredményez egy hajónak. Egy versenykajak vízbe merülő rész mind szélességre, mind mélységre centikben mérhető, durván egy arasznyi, s ez nagyon instabil állapotot eredményez. Egy versenykajaknál a fő cél a minél nagyobb sebessége, s ennek ára a minimális stabilitás.

Aki egy ilyen hajóba beszáll, annak minden mozdulatát jó alaposan végig kell gondolnia. Gyakorlatilag nem lehet egy ilyen hajóban hibázni, mert az hajó azonnali felborulásával járhat. A menedzserirodalomban ezért beszélnek hibamentes, 100 %-os teljesítményről, mert aki a gyorsan változó üzleti körülményekre adott egyedi válaszokra akarja alapozni a karrierjét, annak számára a legkisebb hiba is végzetes lehet.

Túl a menedzserszemléleten

A mindszenti komp a víz folyása révén révén kerül át egyik partról a másikra.
A mindszenti komp a víz folyása révén révén kerül át egyik partról a másikra.

A keskeny hajókkal szemben egy ponton, vagy egy komphajó akár 6-8 méter széles  és 20-30 méter hosszú is lehet. Ezek a méretek lehetővé teszik, hogy rajtuk az emberek szabadon mozogjanak, s olyanok is a fedélzetén legyenek, akik semmit sem értenek magához a hajózáshoz.

A nagyobb merülésű hajók, hasonlóan a széles és hosszú hajókhoz, elegendően stabilak ahhoz, hogy a nagyobb hatások esetén is megtartsák az egyensúlyukat. Pontosan olyanok, mint egy sokszínű közösség. A sokféle ember sokféle kihívásra képes egyedi választ adni, mert a sokféleség sokféle tudás meglétét is eredményezi a közösségben. Ezért igazán veszélyes a modern életünket jellemző közösségi széttöredezés, mert ennek a megtartóereje elvész.

Mint érzékelhető, alapvetően a stabilitás és a sebesség egymás ellen dolgoznak. A nagy stabilitású hajók általában lassabbak, míg a gyorsabb hajók kevéssé stabilak, de van ennek egy kompromisszumos, köztes állapota is, amikor a sebesség és a stabilitás egymással nem versengő, hanem egymást kiegészítő hatások eredményei.

Az árbóc és az integritás

Egy vitorláshajó legfeltűnőbb része az árbóc. Akkor is látszik, ha kikötőben áll, és akkor is, ha vitorlát bont a hajó, s a kikötőt elhagyva útjára indul. Az árboc nélkül a vitorlások nem tudnak működni, mert arra van kifeszítve a vitorla, mely a szél erejét munkára bírja.

Az árboc egyik vége a hajótest aljába van beleácsolva, míg a másik vége a hajótest két széléhez és a két végéhez van kikötve. Önmagában az árboc kevés ahhoz, hogy a szél erejével a hajótestet előrevigye, de enélkül minden más elem hasznavehetetlen kacattá válik a hajón.

 

Az integritás szerepei

Az integritásnak két fő vetülete van. Az egyik a jellem oldaláról ragadható meg, mely szoros összefüggésben van az önbecsüléssel és az önértékeléssel. Annak bizonyossága, hogy amit egyszer elvállalunk, azt meg is tesszük. Lehet, hogy időben csúszni fogunk, lehet, hogy az elvállalt feladat jelentős többlet erőfeszítést igényel tőlünk, de a teljesítés nem lehet kérdés.

A valódi integritás másik vetülete az érzékrendünket jelenti, mert az egész életünket áthatja, az egész életünk lényegi eleme. Az integritás adja meg azt a fajta tartást, amitől minden cselekedetünk egy egységes életterv részévé válik. Egy egységes egésszé áll össze mindaz, amit napról napra csinálunk, másrészt az integritás fogja megtestesíteni azt a fő üzenetet is, amit a világban képviselünk.

A kötélzet és az elkötelezettség

A kötelékek azok, melyek az életünk biztonságát megadja
A kötelékek olyanok, mint a biztosítókötél. Lehet nélkülük élni, de ezek hiánya nagyon nagy bátorságra és elbizakodottságra utal.

A vitorlás hajókat közelebbről szemügyre véve a második lényeges pont, amit észrevehetünk, az a kötélzet. A kötélzetnek több feladata is van. Egyrészt a kötélzet rögzíti az árboc felső végét a hajó testéhez. Másrészt a kötélzettel rögzítjük a vitorlákat, s amikor nincs rájuk szükség, akkor is a kötélzettel tudjuk felcsavarni vagy összecsomagolni az árbócon.

Ha a hajók kötélzete nincs rendesen megfeszítve, s nem elég erősek, az az egész vitorlázat tönkremeneteléhez vezethet egy nagyobb viharban. Egy nagyobb vitorláshajó kötélzetét átlátni nem feltétlen egyszerű, érdemesebb először egy egyszerűbb hajó kötélzetével megismerkedni, s csak utána foglalkozni egy összetettebb kötélzet megismerésével. Fontos előrebocsátani ezt a gondolatot, mert a nagyobb hajók esetén lesz pár olyan pont, amit ennek kapcsán újra elő kell majd venni venni.

Elkötelezettség ereje

Az elkötelezettség azért kulcsfontosságú a minőségi élet megteremtése során, mert ez biztosítja a minket támogató emberekkel és folyamatokkal a harmonikus kapcsolatot. Az elkötelezettségünkhöz tudatosan igazodva szembe tudunk menni a jelen időszak trendjeivel, s az életünk olyan területein is fejlődhetünk, ami a legtöbb ember számára csak vágyálom. Erről ugyanis nem sok szó esik az iskolákban, az oktatásunkból teljesen kiveszett.

Az elkötelezettség elvi alapú döntések sorozatát jelenti, melyek szerepe hasonló a hajók kötélzetéhez. Az elkötelezettséget a külső körülmények alapvetően nem befolyásolják, mert nem adott helyzetekhez, hanem az elveinkhez és az értékrendünkhöz kötődik. Az elkötelezettség a jellemünk része, s olyan keretet és biztonságot ad a mindennapokban, amelyek a folyamatosan változó világunk rendszeresen felbukkanó döntéshelyzeteiben állandó segítségünkre, támaszunkra lehet.

Az elkötelezettség haszna

Az elkötelezettség nem a mai kor emberének jellemző tulajdonsága, s pont ezért a legtöbb ember nagyon halvány teljesítményt nyújt ennek kapcsán. Ebből a szempontból a legtöbb tanár egy jottányit sem tér el a többi embertől (tegyük hozzá, hogy sajnos). Pedig az integritás, az elkötelezettség és az ígéreteink tiszteletben tartása nélkül nem tudunk olyan életet élni, amely a környezetünk (barátaink és szeretteink) hosszabb távon is jó szívvel támogatnának.

Az igazán örömteli és sokrétű élethez nagyon tanácsos az életünk úgy rendezni, hogy a környezetünk is támogassa azt. Nem az elvárásoknak való megfelelésről beszélek, hanem annak az örömteli tapasztalatáról, hogy amit csinálunk, az másoknak is örömet és boldogságot okoz.

A bumm és az ígéreteink

Amikor valaki elkezd a hajózással foglalkozni, legtöbbször felmerül a kérdés, miért hívják a hátsó vitorlát kifeszítő nehéz rudat bumm-nak. Erre az a szabatos válasz, hogy ha nem figyelsz rá, meg fogod érteni egy pillanat alatt. Talán ez az, amire egy vitorláson minden fordulásnál a legnagyobb figyelem fordítódik, mert egy meglendülő bummal való találkozás komoly sérüléseket, agyrázkódást vagy a vízbe kerülést is eredményezhet.

Ha az ígéreteinket félvállról vesszük, s nem tartjuk azokat fókuszban, azzal a saját önbizalmunkat és a kapcsolatainkat is alááshatjuk. A rendszeresen figyelmen kívül hagyott ígéretek hatalmas akadállyá válhatnak az életünkben. Nem fogunk megbízni magunkban, s nem fognak mások sem megbízni bennünk. Ezek a pontok főleg akkor kritikusak, amikor nagyobb változás zajlik az életünkben.

Ha nem figyelünk oda az ígéreteinkre, azzal nagyon gyorsan elveszíthetjük a környezetünk támogatását, ami egy igazán teljes élet eléréséhez nélkülözhetetlen. Igen kellemetlen érzés a mások támogatásának hiányával szembesül, s tud annyira fájó lenni lelkileg, mint egy figyelmen kívül hagyott bumm lendületes mellbevágása, vagy amikor a bumm tarkónkon csókol.


Ossza meg a fentieket az ismerőseivel is!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.