Byron Katie 4 kérdése és a megfordítások

Byron Katie négy, elsőre nagyon egyszerűnek tűnő kérdést (lépést) használ a saját hitrendszerünk megkérdőjelezésére. Többször is…

Byron Katie
Byron Katie, aki az egyszerű gondolkodása révén képes átformálni rengeteg ember életét.

Byron Katie egy egyszerű falusi nő volt, aki pár egyszerű kérdéssel igyekezet mindenkit az ügyes-bajos dolgaiban támogatni. A gondolatainkat 4 kérdés által megkérdőjelezve egy görbe tükröt mutatott mindenkinek, aki csak hozzá fordult tanácsét.

Aztán elkezdtek hozzá járni egyre távolabbról is, mert képes volt tényleg építően hatni mindazokra, akik hozzá fordultak. Többször is elvégezve a gyakorlatait igen meghökkentő átalakulásoknak lehetünk részesei, mert képesek leszünk annak megértésére, hogy miként jönnek létre a gondolataink, s mennyire nem a valóságot tükrözik azok.

“Byron Katie 4 kérdése és a megfordítások” bővebben

A belső gyermek meggyógyítása

Innen fogunk elindulni. Egy helyről, mely mindentől védve és távol van.
Innen fogunk elindulni. Egy olyan helyre, mely mindentől és mindenkitől védve és távol van.

Ahhoz, hogy ez a poszt teljesen érthető legyen, érdemes elolvasni a belső gyermekről szóló írásom. Az ott leírtakat ebben a cikkben nem szeretném beleszőni, mert elvinné a fókuszt.

Másrészt a szövegben nem is fogom elmagyarázni a lépéseket, csak azt kérem mindenkitől, hogy az abban foglaltakat minden egyes szakasz után képzelje el, s csak utána olvassa tovább. Minden lépésnél lesz pár kérdés, próbáljuk meg felidézni, s lejegyzetelni.

Ha van egy ismerősünk, aki ismeri ezt a technikát, nyugodtan megkérhetjük arra, hogy vezesse le ezt a meditációt, s jegyzetelje le a képeket, amik feljönnek.

Ne olvassuk el előre a meditációt. Ebben az esetben jobb, ha úgy megyünk végig a folyamaton, hogy nem ismerjük a folyamat lépéseit előre.

“A belső gyermek meggyógyítása” bővebben

A belső gyermek felfedezése

A belső gyermek egy érzékletes kép arra, hogy meglássuk a gyenge, eltitkolt felét az életünknek, amit minden áron védelmezünk, …

A belső gyermek a lelkünk tükre, azon fele a személyiségünknek, amit mindenkitől elrejtenénk.
A belső gyermek a lelkünk tükre, azon fele a személyiségünknek, amit mindenkitől elrejtenénk.

A pszichológia rengeteg módszert fejlesztett ki arra, hogy az életünket élhetőbbé tegye. A belső gyermek egy olyan érzékletes és igazán jól használható megközelítés, mely megmutatja a saját magunkról alkotott képünket, annak minden nehézségével, fájdalmával és kihívásával.

Aki képes a belső gyermekét meggyógyítani, az igazán nagy lépést tehet előre a saját életének jobbá tételében. Feloldhatjuk mindazokat a fájdalmakat, amiket magunkkal cipelünk, s ennek révén képesek leszünk újjáformálni az életünket.

Egy boldog élet alapja egy boldog gyerekkor érzelmi emléke, mely semmi másra nem vár, csak hogy újra átéljük, s újra a valóságunkká tegyük. A boldog gyerekkor emlékét bárki megteremtheti magának, nem kell hozzá feltétlen az, hogy a gyerekkorunk valóban boldogító legyen. De természetesen a boldog gyerekkor emlékét megteremteni egy nehézségekkel terhelt gyerekkor után nem két nap műve. “A belső gyermek felfedezése” bővebben

A szorongás és a félelem forrása

A félelem és a szorongás gyerekkorunktól elkíséri az életünket. Kit jobban, kit kevésbé, de irányít minket, aminek forrása a kisgyerekkori tapasztalatokban keresendő.

A gyerekkori tapasztalatok hatásai

A gyerekek figyelnek, és a maguk szintjén meg is értik azt. És minden hat rájuk. Még az is, amit nem mondanak el nekik...
A gyerekek figyelnek, és a maguk szintjén meg is értik az őket körbe vevő világot. Minden hat rájuk, még az is, amit nem mondanak el nekik…

A fogantatás után, egészen 4-5 éves korunkig úgy szippantjuk magunkba a tapasztalatokat, mint vizet a szivacs. Minden kontroll és szelektálás nélkül. Ebben a fogékony időszakban sajátítjuk el az anyanyelvünket, a társas kapcsolódás fortélyait, az alapvető emberi mintáinkat, a félelem és szorongás alapjaival együtt. Valamint ekkor alakul ki az önmagunkról alkotott kép is, amit belső gyereknek nevezünk.

A kisgyerekeknek még nem működnek azon szűrő- és védőmechanizmusaik (a viselkedésünk alapjai), melyek az egész további életünkben elkísérnek minket. A védelmi mechanizmusaink pont ebben a fogékony (és sérülékeny) időszakban alakulnak ki, a minket ért hatások eredményeként.

Akit kis gyerek korában a széltől is óvnak, az nehezen fog tudni reagálni a világ kihívásaira. Aki viszont sok kihívással kerül szembe gyerekként, annak sok félelme alakulhat ki. Ha ezeket idővel képes felülírni, erős (karakteres) jellemre tehet szert. Főleg akkor, ha ezen tapasztalatok megszerzéséhez az érzelmi biztonság megadatott számukra.

“A szorongás és a félelem forrása” bővebben

Életünk elrendezése

Az életünk elrendezése sokunk számára kihívás. A vitorlások példáján keresztül bemutatom azt, hogyan érdemes a szinergia elvét …

A vitorlás hajók legegyszerűbb típusa az egyárbocos hajó.
A vitorlás hajók legegyszerűbb típusa az egyárbocos hajó nagy hátsó vitorlával.

Az életünket a vitorlázással összehasonlító cikksorozatom második lépéseként azt fogom körbejárni, hogyan érdemes az életünket felépíteni. Ennek megismeréséhez egy szemléletes, habár néhány hibát is tartalmazó ábrát is fel fogok használni, amire egy véletlen során akadtam rá.

Az ábra megmutat egy pár fontos elemet az életünkből, s egy igen gyakori hibát is, amit az életünk kapcsán elkövethetünk, okozva rengeteg keveredést az életünkben.

Ennek kapcsán is lépésről lépésre fogok haladni, bemutatom a különböző hajótípusok segítségével, hogyan rendezhetjük el az életünk dolgait úgy, hogy minden egyes életterületre elegendő figyelem, idő és energia jusson.

“Életünk elrendezése” bővebben

A kríziseink (a depresszió) lélektana

A depresszió és a stressz kortünet. A gyökerük ugyan az, s a feloldásuk módja is hasonló. A feloldás alapja pedig az a felismerés, hogy..

Az erőkifejtés nem kérdés, de a munkára szánt idő sem. Az elkötelezett munka nem ismeri a vekkert…

Életünk fő jellegzetessége a változás. Minden változik: az időjárás, a környezetünk, a szokásaink, a kapcsolatrendszerünk, időnként a munkahelyünk és a lakhelyünk is, az életkori és egyéb, az idő múlásával kapcsolatos változásokról nem is beszélve.

Aki meg akarja őrizni a tegnapot, az menthetetlenül krízis elé fog nézni. Mert a változás feltartóztathatatlan. “Szeretném a homokórát megállítani”, mondja a nagy sláger, de hát ez lehetetlen.

Amikor a változások sorsszerűségével és annak következményeivel szembetaláljuk magunkat, elsőre teljesen tanácstalanokká válunk. Mert az új helyzetek rendszerint új megközelítést és új megoldást kívánnak. Az egész addigi személyiségünk megkérdőjeleződik, mert ami eddig működött, az hatástalanná vált.

A stressz levezetése

A stressz feloldása elemi létszükséglet, melynek 10 természetes és ingyenes módszerét mindenki ismeri, ha nem is mindig gondolunk így ezen tényezőkre az életünkben.

stressz vagy nyugalom?
A stressz és a nyugalom (a belső béke) egymást kizáró állapotok.

Az ember legalapvetőbb működési módja az érzéseihez kapcsolódik, s mindent ezek révén élünk meg, még akkor is, ha nem ezt hisszük. A stressz ugyan olyan érzelmi reakció a világ kihívásaira, mint minden más, csak a hatása sokkal meghatározóbb. Kialakít egy olyan feszült állapotot, mely az üss vagy fuss választásokat helyezi előtérbe, figyelmen kívül hagyva azt az aprócska tényt, hogy már nem a vadonban élünk, ahol a gyors és hathatós reakcióknak komoly életmentő szerepe volt.

A gondolatainknak csak másodlagos szerep jut a tartalmas élet megélése kapcsán. Az gondolataink akkor kerülnek előtérbe, amikortól már tudatos emlékeink vannak. De meghatározó szerepük sosem lesz, mert a gondolatokat az érzések mindig felül fogják írni. S ez még akkor is igaz, ha a gondolkodásunk révén érzéseket próbálunk magunkban felkelteni.

A belső feszültségektől való időleges megszabadulás:
0. Járjunk mezítláb
1. Rendszeres mozgás
2. Balesetek
3. Betegségek
4. Nagy mennyiségű beszéd (Kommunikáció)
5. Konfliktusok és Veszekedés
6. Evés és túlsúly
7. Drogok használata
8. Szex minden mennyiségben
“A stressz levezetése” bővebben